Kaubamärgid

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
Kehtiv alates 01.01.2020

 

1. Mõisted

1.1. Müüja – e-Kaupmees OÜ, juriidiline kood 14605474, juriidiline aadress Aleksandri tn 9-1, 51004 Tartumaa, Tartu. Klienditeeninduse number +372 5639 9940, edaspidi e-Kaupmees;
1.2. e-Kaupmees – elektrooniline pood aadressil www.e-kaupmees.ee;
1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;
1.4. Koostööpartner – e-Kaupmehe e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;
1.5. Konto – kliendi e-Kaupmehe lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;
1.6. e-Kaupmehe kontod – e-Kaupmehe kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet e-Kaupmehe e-poe toodete ja teenuste kohta;
1.7. Teenused – kõik e-Kaupmehe poolt kliendile pakutavad teenused;
1.8. Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel e-Kaupmehe kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.
1.9. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse e-Kaupmehe e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
1.10. Tellimistingimused – kinnitatud e-Kaupmehe e-poe müügieeskirjad.
1.11. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile e-Kaupmehe kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

2. Üldsätted

2.1. e-Kaupmees OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse e-Kaupmehe teenuseid.
2.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3.Klient kinnitab e-Kaupmehe lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav e-Kaupmehe lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib e-Kaupmehega müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
2.4. e-Kaupmehe leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end e-Kaupmehe lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.
2.5. Kliendil on võimalik e-Kaupmehe lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest. 
2.6. Isikud, kes soovivad end e-Kaupmehe lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:
2.6.1. muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada e-Kaupmehe konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@e-kaupmees.ee;
2.7. e-Kaupmehe Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu e-Kaupmehe Koostööpartnerilt
2.8. e-Kaupmehel on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:
2.8.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
2.8.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
2.8.3. Isikukood ja isikut tõestav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.
2.9. e-Kaupmehe ostude turvalisuse tagab  SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.

4. Isikuandmete säilitamise ja kasutamise kord

4.1. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada e-Kaupmehe teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).
Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
4.2. Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
4.2.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
4.2.2. teenuse osutamiseks või e-Kaupmehe Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;
4.2.3. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;
4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused:
4.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;
4.3.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
4.3.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@e-kaupmees.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
4.3.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada e-Kaupmehe lehelt ka kaupu ega teenuseid;
4.4. Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat tulenevalt pretensioonide esitamise ajast.
4.5. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).
4.6. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
4.7. Selleks, et kindlustada e-Kaupmehe teenuste täielik kvaliteet, kasutab e-Kaupmees oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi e-Kaupmehe e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida e-Kaupmehe Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
4.8. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.

5. Isikuandmete töötlemine

5.1 Veebipoe www.e-kaupmees.ee isikuandmete vastutav töötleja on E-Kaupmees OÜ (registrikood 14605474) asukohaga Aleksandri tn 9-1, Tartu, 51004, tel +372 56 399940 ja e-kiri info@e-kaupmees.ee

6. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

6.1. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
6.2. Kauba kohaletoimetamise aadress;
6.3. Pangakonto number;
6.4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
6.5. klienditoe andmed.

7. Mis eesmärgil isikuandmeid töödelakse

7.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
7.2, Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
7.3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
7.4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
7.5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

8. Õiguslik alus

8.1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
8.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

9. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

9.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
9.2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
9.3. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
9.4. E-Kaupmees OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

9. Turvalisus ja andmetele ligipääs

9.1. Isikuandmeid hoitakse Amazoni serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
9.2. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
9.3. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
9.4. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
9.5. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

10. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

10.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

11. Nõusoleku tagasivõtmine

11.1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti info@e-kaupmees.ee teel.

12. Säilitamine

12.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
12.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
12.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

13. Kustutamine

13.1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti info@e-kaupmees.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

14. Ülekandmine

14.1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

15. Otseturustusteated

15.1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
15.2. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

16. Vaidluste lahendamine

16.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (telefon: +37256399940, e-mail: info@e-kaupmees.ee) Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

 

Kirjuta meile

Sinu nimi:

E-posti aadress:

Telefon:

Sisu: